logo
قالب آپتیمایز، با طراحی زیبا و منحصر به فرد، دارای طرح بندی متعدد، چندین سایت داشته باشید بدون خرید قالب های گوناگون!

بازاریابی موبایل

مدیریت هزینه

بهینه سازی

بانک ایمیل

تحلیل آنلاین

رضایت شما هدف ماست!
قالب فارسی سازی شده آپتیمایز با 11 طرح بندی مختلف و فروشگاه آنلاین، با ما همراه باشید.

88000427

info@p30template.com

میدان گلها - فتحی شقاقی - پلاک 141 - واحد 3 و 4

Top

مفاهیم کاربردی در نرم افزار CRM

در این مقاله قیف فروش یا فانل فروش مورد بررسی و تعریف قرار گرفته است . یک قیف فروش تصویری از تعداد مشتریان بالقوه و بالفعل در هر مرحله از فرایند فروش به مدیران نشان می دهد. قیف فروش از 6 مرحله آگاهی ، علاقه ، ارزیابی ، تصمیم ، خرید و تکرار خرید تشکیل می گردد. که در هر مرحله از تعداد مشتریان صلاحیت دار کک می شود...